Nhân sự

 • Yasuyuki NAKAMURA

  Chủ tịch HĐTV & CEO

  HCM

 • Katsutoshi KOJIMA

  Tổng Giám đốc

  HÀ NỘI

 • La Quang ĐỨC

  Giám đốc phát triển dự án

  HÀ NỘI

 • Kotaro TONOUCHI

  Giám đốc kiến trúc

  HÀ NỘI

 • Mai Sĩ Tất THẮNG

  Giám đốc

  HCM

 • Vũ Anh QUÂN

  Quản lý cấp cao

  HÀ NỘI

 • Kunihiro NAKANE

  Trưởng bộ phận

  HCM

 • Leschinski Ivanov DAVID

  Trưởng phòng thiết kế

  HCM

 • Shigeru RAKUMAN

  Kiến trúc sư cao cấp

  HCM