Chính sách bảo mật

Công ty TNHH Kume Design Asia, (sau đây gọi là “Công ty”) quy định như sau chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và chúng tôi sẽ thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách xây dựng cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân và thực hiện triệt để tất cả nhân viên nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và yêu cầu họ thực hiện các sáng kiến ​​chăm chỉ.

Quản lý thông tin

cá nhân

Để duy trì thông tin cá nhân của khách hàng ở trạng thái chính xác, cập nhật và ngăn chặn việc truy cập trái phép, mất mát, hư hỏng, thao túng hoặc rò rỉ thông tin cá nhân, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, chẳng hạn như chuẩn bị bảo trì và quản lý hệ thống cho các hệ thống an ninh, và giáo dục kỹ lưỡng cho nhân viên, thực hiện các biện pháp an toàn và quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp để gửi e-mail và tài liệu như liên hệ từ Công ty, thông tin về công việc và trả lời các câu hỏi, cũng như cho các hoạt động tuyển dụng.

Cấm tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công ty sẽ quản lý một cách thích hợp thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp và, loại trừ các trường hợp thuộc một trong các vấn đề dưới đây, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

Một trường hợp mà khách hàng đã đồng ý

Một trường hợp trong đó việc tiết lộ sẽ được thực hiện cho một công ty mà Công ty sẽ ủy thác công việc để thực hiện một dịch vụ mà khách hàng mong muốn

Một trường hợp cần thiết phải thực hiện công bố thông tin dựa trên luật hoặc pháp lệnh

Các biện pháp an toàn cho thông tin

cá nhân

Công ty thực hiện các biện pháp bảo mật triệt để nhằm đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân.

Yêu cầu của người có liên quan

Nếu bạn muốn yêu cầu điều tra, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của riêng bạn, chúng tôi sẽ xác nhận danh tính của bạn và sau đó xử lý vấn đề.

Tuân thủ luật, pháp lệnh và tiêu chuẩn và xem xét lại

Công ty sẽ tuân thủ luật, pháp lệnh và các tiêu chuẩn khác của Nhật Bản được áp dụng liên quan đến thông tin cá nhân mà Công ty sở hữu, đồng thời, Công ty cũng sẽ xem xét lại nội dung của chính sách này một cách thích hợp và cố gắng cải thiện nó.

Yêu cầu

Nếu bạn muốn thực hiện một yêu cầu liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của Công ty, vui lòng liên hệ với trung tâm được nêu dưới đây.

Trung tâm Tư vấn Khách hàng của Công ty TNHH Thiết kế Châu Á Kume
Tel: +84-24-39744924 
E-mail: info@kumedesign.com