QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Kume Design Asia tạo ra không gian đô thị cộng hưởng với người dân địa phương bằng cách đề xuất thiết kế toàn diện bao gồm môi trường, phòng chống thiên tai, cảnh quan và bảo tồn lịch sử, cũng như tính khả thi trong kinh doanh thông qua các dự án phát triển đô thị như phát triển quy mô lớn và các dự án tái phát triển hợp pháp ở nhiều các bộ phận của Việt Nam.

Ngoài ra, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong các dịch vụ điều phối phát triển đô thị, bao gồm phát triển khu hỗn hợp quy mô lớn tận dụng các khu đất trống và dịch vụ tư vấn bao gồm các chính sách và quy hoạch đô thị.

Liên hệ chúng tôi

Đối với các yêu cầu và tư vấn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau.