People

 • Yasuyuki NAKAMURA

  Chairman & CEO

  HCMC

 • Katsutoshi KOJIMA

  General Director

  HANOI

 • La Quang DUC

  Managing Director

  HANOI

 • Kotaro TONOUCHI

  Director

  HANOI

 • Mai Si Tat THANG

  Director

  HCMC

 • Vu Anh QUAN

  General Manager

  HANOI

 • Taisei TSUZUKI

  Chief Architect

  HANOI

 • Kunihiro NAKANE

  General Manager

  HCMC

 • Leschinski Ivanov DAVID

  Design Manager

  HCMC

 • Shigeru RAKUMAN

  Senior Architect

  HCMC